bgen

  • Решения / Енергийно ефективни решения за IT структурата

Знаете ли, че обикновен сървър, ви струва поне 40лв. на месец само за електроенергия?

Последните поколения процесори са много по-оптимизирани в изразходването на електроенергията и когато не са натоварени, може да харчат 40 вата.

Можем да направим одит на съществуващите ви системи и да предложим решения за намаляване на разходите за електроенергия. Голяма част от новите мрежови устройства са съобразени с изискванията за намалена консумация.

Можете да сметнете с калкулатора на ЧЕЗ, колко ви струва използваната електроенергия. >>>ТУК<<