bgen
  • Изграждане на VPN (виртуални частни мрежи)

Разрастването на бизнеса е свързано със създаването на клонова мрежа и офиси в различни градове и държави. Ние можем да Ви предложим решения за свързване на мрежите на тези офиси в една цялостна или няколко самостоятелни, в зависимост от Вашите нужди. Благодарение на VPN свързаността и информационните системи които ползвате, ще знаете във всеки един момент, какво се случва с Вашия бизнес, както и да намалите разходите за комуникации и телефония.