bgen
  • Изграждане на безжични мрежи

Нуждата от безжичен интернет е безспорна. Предлагаме решения за офиси, хотели, точки за свободен достъп, за Вашите гости (без да имат достъп до вътрешната ви мрежа). Предлагаме решения за покритие на цели сгради с безжичен сигнал, както и решения за отдалечени местности и разстояния до няколко десетки километри.

Имаме изградени множество обекти с няколко точки за достъп, които поддържат десетки устройства едновременно.

Предлагаме преглед и анализ на ефира на съществуващи мрежи за цел подобряване на свързаността. Можем да изготвим проект за модернизиране и оптимизиране на съществуващата Wifi мрежа.

От началото на 2016г. предлагаме и гъвкави Hotspot решения, с които получавате детайлна статистика за потребителите, като е възможно и да рекламирате като предоставяте интернет.