bgen
  • Изграждане на мрежи по електро преносната мрежа

Липсата на структурно окабеляване и нуждата от мрежова и интернет свързаност е проблем, който има няколко решения. Едно от тях е връзката да се осъществи по електро мрежата. Това е задача, за чието решение роля играят много фактори. Те са: – начина по който е изградена мрежата, скоростта която желаете да постигнете, разстоянието за което да се изгради връзката. Това е съпроводено с много тестове на различни места в сградата.