bgen
  • Пожароизвестяване
Проектираме и изграждаме пожароизвестяващи системи от български и чуждестранни производители. Системите се изграждат според изискванията на пожарните служби. Предлагаме решения базирани на изискванията на НАТО за секретни секции.